استانداردهای دریچه های منهول چیست؟
برای چه نقطه و چه کاربردی، کدام دریچه مورد استفاده قرار می گیرد؟
بیشترین و کمترین میزان خورندگی، ساییدگی و شکستگی در کدام جنس از دریچه ها به وجود می آید؟
سبکترین و سنگیترین دریچه ها و کاربرد هر کدام؟
کدام دریچه ها براحتی مورد سرقت قرار می گیرند و کدام یک مورد اقبال سارقان دریچه ها نیست؟
بادوام ترین (بیشترین طول عمر) مربوط به کدام دریچه ها است؟
تناسب جنس و اندازه دریچه با شرایط بار ترافیکی و تردد و معابری که در آنجا استفاده می شوند، چگونه است؟
کدام یک در هنگام تردد وسایل نقلیه صدا تولید نمی کند؟
و
بسیاری سوالات دیگر که هر کارفرما، مشاور، طراح، ناظر و بهره برداری که با شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب سرو کار دارد لازم است پاسخ آنها را بخوبی بداند.
در وبینار ویژگی ها  و کاربردهای دریچه های مهنول

لینک ثبت نام برای دریافت گواهینامه

لینک ثبت نام بدون گواهینامه

شرکت در وبینار رایگان و با امکان انتخاب برای صدور گواهینامه حضور برای شرکت کنندگان
1401/5/2 ساعت 11