در این بازدید مسائل مربوط به توانمندی های کانون و امکان همکاری بیشتر در تعاملات بین الملل به جهت توسعه فضای کسب و کار بین المللی مطرح گشت که مورد توجه و حمایت جناب آقای دکتر بهشتی و جناب آقای دکتر مجدالدین قرار گرفت.

در پایان توضیحات فعالیت های کانون، جناب آقای دکتر بهشتی حمایت خود را در چارچوب امکانات و قوانین معاونت علمی و فناوری از برنامه های تجاری سازی فناوری های حوزه آب و فاضلاب و توسعه بازارهای خارجی اعلام نمودند.