سامانه کاراب

سامانه عرضه و تقاضای علمی و عملیاتی دانشجویان و صنایع

متقاضیان محترم کارآموزی تخصصی دانشجویی میتوانند با تکمیل و ارسال فرم ذیل درخواست خود را مبنی بر انجام دوره کارآموزی خور متناسب با رشته تحصیلی، تخصص وعلاقه مندي های خود بصورت دوره های عمل در صنایع مرتبط ارسال نمایند.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
پیام را بنویسید. پیام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. پیام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...