کتب و مقالات


قانون مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی کالیفرنیا و آموزه‌های آن برای ایران

قانون مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی کالیفرنیا و آموزه‌های آن برای ایران

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران اخیراً گزارشی با عنوان «مطالعه شناخت قانون مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی کالیفرنیا و کارایی آن» منتشر کرد.

فرا تحلیل مدیریت تقاضا و ارزیابی مصارف خانگی آب

فرا تحلیل مدیریت تقاضا و ارزیابی مصارف خانگی آب

تقاضا برای آب در کشورهای انگلستان و ولز به سطح ناپایداری رسیده است.مصرف خانگی آب، با اختصاص 55 درصد از 32 میلیارد متر مکعب منابع آب بریتانیا بیش‌ترین مقدار را به خود اختصاص داده است که از این رقم، جنوب غربی این سرزمین به خصوص شهر لندن بیش‌ترین میزان مصرف را از آن خود کرده است.

مدیریت استراتژیک سیلاب

مدیریت استراتژیک سیلاب

تغییرات اقلیمی از جمله عواملی است که فراوانی وقوع وقایع طبیعی شدید و کوتاه مدت همچون سیل را بیشتر کرده است. وقوع سیل آبهای مخرب حتی بلافاصله پس از سال های  ،خشکسالی نشان از نیاز به تغییر رویه در برخورد با مقوله سیلاب دارد.

نشریه آب و توسعه پایدار بهار 1401

نشریه آب و توسعه پایدار بهار 1401

حکمرانی "کارآمد"، پیشنیاز مدیریت منسجم وبهم پیوسته آب تلقی میشود. حکمرانی هنگامی به کارآمدی دست پیدا  میکند که بتواند قواعد خود را به خوبی تدوین، اجرا و با  تحقق تصمیمات، صاحب اقتدار شود. کارآمدی در حکمرانی  مانند سایر تواناییها، دریک شب و ناگهان کسب نمی شود.