در بخشی از این گزارش آمده است: با توسعه بی‌رویه در حوضه‌های آبریز، برداشت از منابع آب زیرزمینی و سطحی در کشور افزایش‌یافته و رقابت میان مصرف‌کنندگان نیز برای دستیابی به این منابع بیشتر شده است. مشکلات ناشی از استمرار افت سطح تراز، تشدید کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی و تهدید فرونشست زمین در بسیاری از نقاط کشور، ضرورت رجوع به تجربیات، سیاست‌ها و قوانینی که در سطح جهانی برای مشکلات مشابه، موردتوجه بوده‌اند را بیش‌ازپیش کرده است.

بنابراین تلاش برای بهره‌برداری و بومی‌سازی آن‌ها جهت حل مسائل مرتبط با بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی در کشور، لازم است. در این میان ایالت کالیفرنیا که از نظر اقلیم و همچنین مشکلات منابع آب زیرزمینی تا حدودی مشابه ایران است، برنامه‌هایی را برای مدیریت منابع آب زیرزمینی خود در دست انجام دارد، انتخاب و تجربیات آن موردبررسی قرار گرفت.....

دانلود کامل مقاله :

قانون_مديريت_پايدار_آب_هاي_زيرزميني_كاليفرنيا.pdf