وبلاگ


ضرورت به رسمیت شناختن چالش کم‌آبی از سوی حکمرانان؛ اجرای توسعه مسکن به شکل فعلی چالش‌های جدی برای تأمین آب ایجاد می‌کند

ضرورت به رسمیت شناختن چالش کم‌آبی از سوی حکمرانان؛ اجرای توسعه مسکن به شکل فعلی چالش‌های جدی برای تأمین آب ایجاد می‌کند

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناخته‌شدن چالش کم‌آبی از سوی نظام حکمرانی کشور، گفت: شکی در این نیست که توسعه مسکن از نیازهای مهم کشور است، اما به شکلی که در حال اجراست، چالش‌های جدی در تامین آب شهرهای مختلف ایجاد خواهد کرد.

فرا تحلیل مدیریت تقاضا و ارزیابی مصارف خانگی آب

فرا تحلیل مدیریت تقاضا و ارزیابی مصارف خانگی آب

تقاضا برای آب در کشورهای انگلستان و ولز به سطح ناپایداری رسیده است.مصرف خانگی آب، با اختصاص 55 درصد از 32 میلیارد متر مکعب منابع آب بریتانیا بیش‌ترین مقدار را به خود اختصاص داده است که از این رقم، جنوب غربی این سرزمین به خصوص شهر لندن بیش‌ترین میزان مصرف را از آن خود کرده است.

نشریه آب و توسعه پایدار بهار 1401

نشریه آب و توسعه پایدار بهار 1401

حکمرانی "کارآمد"، پیشنیاز مدیریت منسجم وبهم پیوسته آب تلقی میشود. حکمرانی هنگامی به کارآمدی دست پیدا  میکند که بتواند قواعد خود را به خوبی تدوین، اجرا و با  تحقق تصمیمات، صاحب اقتدار شود. کارآمدی در حکمرانی  مانند سایر تواناییها، دریک شب و ناگهان کسب نمی شود.

تحليلي بر بحران منابع آب در کشورهاي اسلامي منتخب

تحليلي بر بحران منابع آب در کشورهاي اسلامي منتخب

امروزه بررسي بحران هاي ناشي از کمبود منابع آب به صورت يکي از مباحث مورد توجه در دستور کار دولتها در آمده است. برخي ژئوپليتيسين ها، قرن 21 را سده ي هيدروپليتيک مي دانند و بر اين باورند که اغلب درگيري ها و جنگ هاي منطقه اي در جهان به دليل بحران برامده از کمبود آب خواهد بود. هيدروپليتيک مطالعه ستيز و همکاري ميان ملت ها بر سر تقسيم منابع آبي است.

ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری بر اساس مدل BSC

ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری بر اساس مدل BSC

از بين روش هاي مختلفي كه تاكنون براي هدايت و ارزيابي عملكرد سازمان ها مطرح شده اند، مدل كارت امتيازي متوازن، تنها روشي است كه به صورت پيوسته سازمان را از پايين ترين تا بالاترين سطح آن به صورت يكپارچه، كارا و اثربخش به سمت اهدافش سوق مي دهد.