محورهای کنفرانس :

راهبردهای توسعه دانش برند سبزدر عرصه بین المللی نقش برند سازی در حمایت از تولید ملی و سرمایه ایران راهکارهای خلق ، پایداری و ارتقاء برند سبز با رویکرد انطباق با معیارهای بین المللی  هویت سازی برند سبز و نقش آن در توسعه جایگاه برند معتبر و بین المللی راهبرد های حقوقی و مالکیت معنوی در توسعه برند ها شناسایی ، ارزش گذاری سنجش مادی و معنوی برند در حوزه زیست محیطی

  اهداف کنفرانس :

 ارتقاء، توسعه و ترویج دانش مدیریت و توسعه برند سبز تعامل پژوهشگران و متخصصین حوزه برند در راستای تبادل تجارت پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های برند سازی سبز تبیین چالشها و راهکارهای برند سازی سبز ایجاد پشتوانه ساختاری ، علمی ، پژوهشی و بین المللی برای فرهنگ سازی برند سبز کمک به توسعه پایدار صادرات در حوزه تولید محصوالت و خدمات سبز تبیین اهمیت برند و ترغیب سازمانها و تشکل های زیست محیطی به امر برندسازی سبز

 برنامه های کنفرانس :

 سخنرانان داخلی و بین المللی ، برگزاری پنل های تخصصی و کارگاهای آموزشی و کاربردی سخنرانان بین المللی :ارایه تجارب موفق و مورد کاوی )دو مورد برند بین المللی و دو مورد برند ایرانی( نشست مطبوعاتی ، برگزاری نمایشگاه تخصصی جانبی ، ارایه مقالات برگزیده امکان ارتباط موثر مشارکت کنندگان داخلی و بین المللی برای تعامالات و همکاریهای تجاری دو جانبه رو نمایی از استارتاب های زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی وامضاء تفاهم نامه شبکه بانکی برای اعطاء تسهیلات معرفی و تقدیر شایسته از برند های سبز و برند های حامی محیط زیست و امضاءپروتکل های پژوهشی تجلیل از افراد حقیقی و حقوقی الگوساز در راستای حمایت از زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی

دانلود پوستر :

پوستر برند سبز.pdf