طی حضور جناب آقای دکتر اسدی فر، سرپرست مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در غرفه کانون هماهنگی دانش ،صنعت و بازار آب و فاضلاب جدیدترین تکنولوژی های حوزه حذف بو، تصفیه آب و مقابله با هدر رفت که توسط شرکت های دانش بنیان و با حمایت کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آب و فاضلاب و شتابدهنده ایتوک آفرینان فناوری به مرحله تجاری سازی رسیده بودند معرفی گردید.