به گزارش روابط عمومی کانون آب و فاضلاب مجمع عمومی سالانه 1400 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آب و فاضلاب در روز چهارشنبه مورخه 1401/03/25 با حضور اعضا محترم هیت مدیره به ریاست جناب آقای مهندس قانع و نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای مهندس امینی و سرکار خانم مهندس شریف فرد و اعضا کانون برگزار گردید.

درابتدا ضمن خوش آمدگویی و تقدیر و تشکر از شرکت کنندگان محترم توسط ریاست مجمع ،دبیرکانون جناب آقای مهندس حسینی گزارش عملکرد سال 1400 کانون را ایراد فرمودند و به دستاوردهای کانون در سال گذشته اشاره داشتند.

در ادامه هیئت مدیره کانون گزارشات قانونی عملکرد سال 1400 و برنامه های آتی سال پیش رو را ارائه نمودند که مورد تصویب مجمع عمومی و اعضا قرار گرفت.

همچنین جلسه با حضور و همراهی ارزشمند جناب آقای مهندس حمید رضا کشفی معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور، جناب آقای مهندس حسین طراح رئیس انجمن شرکت های آب شیرین کن و جمعی از اساتید دانشگاهی و فعالان این حوزه برگزار گردید.