وبینار تکنولوژی ممبران در تصفیه آب و پساب های صنعتی و شیرین سازی آب دریا
◀️ با رویکرد مسایل بهره برداری ▶️

🟥 زمان: 1 خرداد 1401 ساعت 11 الی 13

سخنران: آقای دکتر جعفری مدیر R&D شرکت Spiraltec آلمان

شرکت در وبینار رایگان است.

لینک ورود به وبینار