مرتضی فخاری روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: شرایط آب و هوایی روزها و ماه های اخیر و کاهش بی سابقه بارش نزولات آسمانی در سال آبی جاری، کاهش شدید حجم منابع آبی شهر و استان تهران را در پی داشته و زنگ های هشدار کم آبی، به ویژه در فصل گرم سال را به صدا در آورده است.

وی ضمن اشاره به محدودیت شدید منابع و تامین بخشی از آب مصرفی شهروندان و روستاییان جنوب تهران از چاه ها و منابع زیرزمینی بر لزوم مشارکت و همراهی مردم در جهت مدیریت تقاضا و کاهش مصارف تاکید کرد.

فخاری ادامه داد: به منظور فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت همگانی جهت گذر بی تنش از شرایط سخت روزها و ماه های آینده، به ویژه فصل گرم تابستان، طراحی، چاپ و تهیه گسترده بیلبورد، بنر و پلاکاردهای هشدار کم آبی و صرفه جویی در مصرف آب در دستور کار قرار گرفت.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای منطقه۶تهران  اضافه کرد: این تبلیغات در سطح ادارات، سازمانها، مراکز فرهنگی و مذهبی و مناطق مختلف شهری و روستایی جنوب شهر تهران،شهرستان ری و شهرهای باقرشهر، کهریزک، حسن آباد، قیام دشت و خاورشهر نصب شد.

وی  با اشاره به کاهش شدید حجم منابع آبی سدهای تامین کننده آب تهران و محدودیت شدید منابع آبی شهرهای جنوبی تهران، از شهروندان درخواست کرد تا با صرفه جویی بیشتر و رعایت الگوی استاندارد مصرف (۱۳۰لیتر برای هر نفر در شبانه روز)، ضمن کمک به حفظ منابع آبی موجود و پیشگیری از روبه رو شدن با قطعی آب، امکان استمرار خدمات رسانی از سوی شرکت آب و فاضلاب و بهره مندی همگانی از آب آشامیدنی سالم را فراهم کنند.

شرکت آب و فاضلاب منطقه۶ تهران- شهرری، بیش از  ۲۷۶ هزار مشترک آب شهری و روستایی و ۱۸۴ هزار مشترک فاضلاب دارد و به آحاد جمعیتی بالغ بر ۲میلیون نفر در مناطق (۱۵-۱۶-۱۷-۱۹-۲۰) شهرداری تهران و پنج شهر جنوب تهران شامل شهرهای باقرشهر، کهریزک، حسن آباد، قیام دشت، خاورشهر  و ۷۲ روستای جنوب تهران و شهرستان ری خدمات رسانی می کند.