به گزارش ایرنا از روابط عمومی آب و فاضلاب هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور روز دوشنبه افزود: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد  و بهزیستی که تا یک سوم الگوی مصرف (۶ مترمکعب در ماه معادل ۱۲ مترمکعب در یک دوره قرائت ۶۰ روزه) مدیریت مصرف نمایند، از پرداخت قبوض آب مصرفی معاف هستند.
وی بیان داشت: الگوی مصرف آب در استان هرمزگان ۱۶ مترمکعب در ماه بوده و صورت حساب مشترکان کم مصرف (با میزان مصرف یک سوم الگوی تعیین شده- تبصره ۴ ماده یک قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شرب) تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، برابر صفر محاسبه می شود.
مدیرعامل آبفای هرمزگان اظهارداشت: کمیته امداد  تاکنون نسبت به ارسال اطلاعات ۳۷ هزار و ۳۷۷ مددجو اقدام نموده که تنها ۲۶ هزار و ۸۰۴ اشتراک معتبر بوده و مابقی جهت رفع ایراد به آن اداره برگشت داده شده است و همچنین آبفا همچنان منتظر ارسال لیست اشتراک های مددجویان سازمان بهزیستی استان است.
وی در پایان، از دهیاری ها و شوراها خواست تا نسبت به اطلاع رسانی و آگاه‌سازی و ارسال اشتراک مددجویان تحت پوشش خود اقدام کنند.