ذخیره آب سدها ۱۳ درصد کاهش یافت

به گزارش ایرنا، از حجم ۴۰۲ میلیونی مخازن ۵۲ سد استان اردبیل در حال حاضر ۱۴۰ میلیون مترمکعب پر شده است و بیشتر سدها نسبت به سال قبل با کاهش ذخیره آب مواجه هستند.

بروز خشکسالی در سال‌های گذشته به کاهش شدید منابع آب در استان منجر شده بود که اگرچه با بارش‌های اخیر بخشی از این کمبود جبران شد ولی همچنان نسبت به سال زراعی گذشته ذخایر آب پشت سدهای اردبیل ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس آخرین آمارها هم اکنون در مجموع فقط ۳۵ درصد مخازن سدهای استان اردبیل پر شده و از این رو تامین آب شرب مردم در اولویت قرار گرفته و مازاد آب جمع شده در پشت سدها در اختیار بخش کشاورزی و صنعت قرار خواهد گرفت.

تنش آبی سالیان سال است که به ویژه بر روستاهای استان اردبیل سایه افکنده و اهالی را مجبور به استفاده از آب تانکرهای سیار کرده و در حال حاضر بیشترین مشکلات کم‌آبی مربوط به روستاهای بیله‌سوار و گرمی مغان است.