به گزارش ایرنا، مجید آقازاده حبشی، جمعه در جریان بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهر آباده استان فارس، ضمن اشاره به اهمیت اجرای طرح های فاضلاب در شهرها و روستاهای کشور افزود: علت چنین رویکردی این است که پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب به عنوان یک کالای اقتصادی و سودآور در حوزه‌های کشاورزی و صنعت به توسعه اقتصادی مناطق کمک می‌کند و می‌تواند از چالش‌های اجتماعی ناشی از کمبود آب آشامیدنی شهرها و روستا بکاهد.