به گزارش ایرنا، ابوالحسن عالی روز پنجشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: تا قبل از استقرار دولت مردمی ایران قوی ۳۵ هزار مترمکعب آب در شبانه روز از طریق سه سایت آب شیرین کن در این استان تامین می‌شد که با توجه به اجرای پروژه‌های تعریف شده امروز بالغ بر ۱۰۰ هزار مترمکعب آب از طریق ۱۰ سایت تامین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر از لحاظ تاسیس آب شیرین‌کن‌ها رتبه نخست کشور را از آن خود کرده است، افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، ۲۴۰ هزار مترمکعب کل ظرفیت آب تولیدی استان بوشهر از طریق آب شیرین کن‌ها در قالب ۲۰ سایت در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان است که پیش بینی می‌شود ۱۴۰ هزار مترمکعب از سهمیه باقی مانده آب تولیدی آبشیرین کن‌ها تا سال ۱۴۰۴ وارد مدار بهره‌برداری شود.

عالی یادآور شد: با وارد مدار شدن بخشی از آب شیرین کن‌های در دست اجرا به مدار تولید و افزایش ظرفیت تولید آب از این واحدها، تابستان سال گذشته با وجود اینکه استان با سخت‌ترین شرایط بارشی در نیم قرن گذشته روبرو بود اما با تنش‌های آبی سال ۹۷ روبرو نشد.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت مناسب بارشی و وارد مدار شدن پروژه‌های مختلف آبشیرین کن در سال جاری، انتظار می‌رود استان بوشهر با کمترین تنش آبی، تابستان پیش رو را پشت سر بگذارد اما این شرایط باعث نمی شود که مشترکان آب نسبت به مدیریت مصرف بی توجه باشند.