محسن چهکندی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سیستمهای تله متری بر روی ۲ حلقه چاه و یک باب مخزن مجتمع آب‌رسانی مهرآباد تیزاب خوف نصب و عملیاتی و هزار و ۴۰۰ مشترک روستایی روستاهای مهرآباد ، تیزاب ، دشت و کجنه از مزایای این سیستمهای مجهز برخوردار شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش هدررفت آب ناشی از سرریز شدن مخازن و قطعی‌ آب به دلیل عدم اطلاع از کارکرد الکتروپمپ و امکان برنامه ریزی در خصوص کاهش هزینه های انرژی در ساعتهای اوج مصرف ذکر کرد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خواف گفت: با استفاده از سیستم های تله متری می توان پارامترهایی مانند کیفیت آب، میزان آب های عبوری از لوله ها، تشخیص نشتی در خطوط لوله و شبکه های توزیع را کنترل و نظارت کرد.

از مجموع افزون بر ۵۱ هزار مشترک آب و فاضلاب شهرستان خواف ۳۰ هزار مشترک شهری و ۲۱ هزار و ۶۰۰ مشترک روستایی هستند.

مرکز شهرستان ۱۶۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در قاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.