مازیار علی پور روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب؛ فاضلاب‌های خانگی، اداری و تجاری را تصفیه می کند، افزود: هم اکنون احداث تصفیه خانه فاضلاب در ۱۱ شهر استان در حال اجراست.

وی پیشرفت فیزیکی پروژه های در حال احداث فاضلاب در استان را بین ۱۰ تا ۶۰ درصد عنوان و بیان کرد: برای تکمیل و بهره برداری از ۱۱پروژه فاضلاب استان و ساماندهی فاضلاب حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

علی‌پور ادامه داد: برای شهرهایی که فاضلاب شان به تالاب انزلی می ریزد این ساماندهی از بالا دست انجام شده و در همین راستا تاکنون تصفیه خانه زندان لاکان احداث شده و پروژه فاضلاب مسکن مهر رشت با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی مراحل نهایی خود را طی می کند.

وی عنوان کرد: ضمن آنکه تصفیه خانه فاضلاب رشت که برای تصفیه ۶۳ هزار مترمکعب در شبانه روز برنامه ریزی شده است هم اینک با ظرفیت ۲۷ هزار مترمکعب فعال شده است.

علی‌پور تصریح کرد: فاضلاب در تصفیه خانه فخب (رشت) تصفیه و برای مصارف کشاورزی تحویل آب منطقه ای گیلان می شود اما استفاده از آن در شهرک صنعتی رشت و یا سایر شهرک های صنعتی استان در برنامه است.

وی اظهار داشت: علاوه بر آن، مطالعات فاضلاب روستاهایی هم که ممکن است برای تالاب انزلی آلودگی ایجاد کند، انجام شده و درصورت تامین اعتبار، تمام کارهایی که مربوط به احداث تصفیه خانه و جمع آوری شبکه های فاضلاب می باشد، انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه ساماندهی فاضلاب رودخانه های زرجوب و گوهررود نیز در برنامه است، اظهار کرد: در حال حاضر فاضلاب پنج هزار و۱۵۰ انشعاب در شهر رشت به تصفیه خانه فاضلاب هدایت می شود.

وی ادامه داد: تصفیه خانه فاضلاب فخب در شهر رشت برای ۶۳ هزار متر مکعب در شبانه روز برنامه ریزی شده است اما در حال حاضر با ظرفیت ۲۷ هزار متر مکعب فعالیت دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان به ظرفیت کنونی تصفیه خانه شهر بندر انزلی نیز اشاره کرد و ادامه داد: درحال حاضر، ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب غرب انزلی واقع درغرب گیلان در شبانه روز ۲۰ هزار متر مکعب است که وارد رودخانه می شود.

وی افزود: هم اینک در منطقه شرق انزلی و در منطقه غازیان تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت ۱۲ هزار متر مکعب در شبانه روز در حال احداث است که پیشرفت فیزیکی آن به ۸۵ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه همچنین پروژه فاضلاب صومعه سرا با پیشرفت فیزیکی کنونی۳۷ درصد در حال انجام است، گفت: تا کنون بیش از۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است و ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و آخرین شهر در این حوزه فومن است که حدود ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان میزان اعتبار لازم برای تکمیل پروژه های فاضلاب رشت را هفت هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان، برای انزلی چهار هزار میلیارد تومان و برای صومعه سرا ۶۷۵ میلیارد تومان وبرای فومن ۹۹۱ میلیارد تومان عنوان کرد.