علی رضایی سردره عصر سه شنبه در بازدید از روند فعالیت مرکز کنترل کیفی آب مخازن داماهی و تصفیه خانه آب بندرعباس افزود: کارکنان مخازن داماهی و تصفیه خانه آب بندرعباس، برای تامین آب آشامیدنی مردم در ایام تعطیلات نوروزی مشغول فعالیت هستند تا شاهد پایداری آب مرکز استان و روستاهای تحت پوشش آن باشیم.
وی همچنین با قدردانی از تلاش دست اندرکاران این مجموعه ها، وضعیت آزمایشگاه، مخازن داماهی و تصفیه خانه آب بندرعباس را مورد بازبینی قرار داد و در ادامه از تاسیسات آبفا بازدید و نیازهای آن ها را مورد بررسی قرار داد.