حسین سعادتی فر شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا به تشریح آخرین وضعیت طرح جامع فاضلاب دزفول پرداخت و افزود: عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب دزفول از سال ۱۳۷۶ آغاز شده است.

وی ادامه داد: تمام فاضلاب‌های سبک و سنگین ۴۲ هزار فقره انشعاب خانگی، تجاری و سایر مصارف متصل به شبکه وارد تصفیه خانه فاضلاب واقع در گاومیش آباد غربی می‌شود.

ومدیر آبفا منطقه دزفول گفت: براساس آخرین نتایجی که توسط کارشناسان به دست آمده خروجی تصفیه خانه و محل ورود به رودخانه دز با پارامترهای (COD = ۴۰ و BOD=۱۶)اندازه گیری شده که این امر بیانگر عملکرد بسیار خوب تصفیه خانه فاضلاب است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵۰ کیلومتر از خطوط شبکه فاضلاب و انشعابات آن در مدار بهره‌برداری قرار گرفته و برای اجرای ۱۰۰ درصد فاضلاب دزفول بر اساس برآورد ۱۴۰۱، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

سعادتی فر با بیان اینکه فاضلاب مناطقی که به شبکه فاضلاب متصل نیستند به صورت سنتی دفع می‌شود، یادآور شد: این روش از گذشته در شهر دزفول حاکم بوده و تمام فاضلاب سنگین وارد چاه جذبی و فقط فاضلاب سبک وارد جداول روباز شهرداری می‌شود.

وی توضیح داد: در زمینه دفع فاضلاب سنتی، آبفا هیچگونه دخل و تصرفی ندارد و فقط ۴۰ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب شهری که اجرا شده تحت پوشش آبفا منطقه دزفول است.

مدیر آبفا منطقه دزفول با بیان اینکه ایستگاه پمپاژ شرق رودخانه حدود ۸۰ درصد فاضلاب دزفول را از رودخانه دز عبور می‌دهد، گفت: به دلیل نبود قطعه‌های مورد نیاز در بازار، استادکاران آبفا دزفول به اصفهان اعزام شده و با همت و پشتکار موفق به تامین و ساخت قطعه شدند.

وی افزود: هم اکنون ایستگاه پمپاژ شرق با تمام ظرفیت با چهار دستگاه الکتروپمپ شافت و غلاف فعال بوده و از آمادگی کامل برای دفع فاضلاب و هدایت آن به تصفیه خانه برخوردار است.