به گزارش خبرنگار ایرنا، با اجرای طرح آبرسانی به این شهرک ها ۶۰ کیلومتر لوله گذاری برای انتقال ۲۵ هزار متر مکعب آب در روز و ذخیره سازی ۱۲ هزار متر مکعب انجام خواهد شد.

مدت انجام این پروژه در فاز اول هشت ماه و در فاز نهایی آن سه سال است.

حسن عباسی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان در این مراسم، گفت: با اجرای این طرح، واحدهای صنعتی استان دیگر مشکل آب نخواهند داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان نیز در این مراسم، گفت:ذخیره سازی ۱۲ هزار متر مکعب آب در این طرح از محل پساب تصفیه خانه شهر زنجان انجام خواهد شد.

علیرضا جزء قاسمی افزود: هم اکنون خروجی پساب استان ۴۵ هزار متر مکعب است که در زمان حاضر ۱۲ هزار متر مکعب آن به بخش خصوصی داده می شود.

وی خاطرنشان نشان کرد: امیدواریم با رفع موانع و تعامل بین بخشی اجرای این طرح آبرسانی به سه شهرک صنعتی استان با سرعت انجام گیرد.

استان زنجان هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و ۱۵ شهرک صنعتی دارد.