علیرضا قاسمی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اقدامات این شرکت در حوزه فاضلاب بیان کرد: در ابتدای دولت سیزدهم پنج طرح فاضلاب در شهر زاهدان، زابل، زهک، چابهار و کنارک در استان فعال بود که پس از گذشت ۱۰ ماه از آغاز بکار دولت سیزدهم، با اضافه شدن طرح‌های فاضلاب شهر ایرانشهر و شهرک کوهک این میزان به هفت طرح فعال رسید.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در طرح فاضلاب چابهار و کنارک اظهارداشت: ساخت ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال در شهر چابهار با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال اجرا و هشت کیلومتر نیز شبکه جمع‌آوری فاضلاب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ D شهر کنارک با پیشرفت ۶۴ درصد با قابلیت امکان واگذاری ۵۰۰ انشعاب فاضلاب و شروع عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر کنارک با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۶ درصد و شروع عملیات احداث ایستگاه A شهر کنارک در سالجاری را از دیگر طرح‌ها و اقدامات شاخص حوزه فاضلاب نام برد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در طرح فاضلاب زابل و زهک، افزود: بازسازی بخشی از شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر زابل با توجه به قدمت بیش‌از ۲۰ ساله و فرسودگی شدید لوله‌ها از محل اعتبارات استانی ،داخلی و ملی با توجه به مصوبه ماده ۲۳ اخذ شده و افزایش ردیف مربوطه به مبلغ پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و افزایش احجام مرتبط با بازسازی شبکه فاضلاب به موافقت‌نامه نیز در دست اجرا است.

به گفته قاسمی، در شهر زهک نیز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است که براساس تخصیص ابلاغ شده عملیات اجرایی انجام خواهد شد.

وی در رابطه با اقدامات انجام شده در طرح فاضلاب زاهدان گفت: با احداث شبکه جمع‌آوری فاضلاب بخشی از اراضی غرب شهر زاهدان با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد و احداث خط انتقال با پیشرفت ۲۰ درصدی شرایط برای نصب ۲ هزار و ۳۰۰ اشتراک جدید فاضلاب و بهره‌مندی ۱۲ هزار نفر از شهروندان از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب فراهم شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: به واسطه پیگیری‌های صورت گرفته، طرح اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ایرانشهر نیز با اخذ اعتبار به مبلغ ۱۹۰ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۰، ردیف‌دار و طرح فاضلاب شهرک کوهک با تعیین مشاور و همچنین انعقاد قرارداد جهت اجرای سه باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب فعال شد.