علی جان صادق پور روز جمعه به خبرنگار ایرنا با تأکید بر این که صرفه جویی در مصرف آب در همه فصول الزامی و اجتناب ناپذیر است افزود :با وجود اجرای حجم قابل توجهی از پروژه های آبرسانی در استان، لزوم اجرای ناگزیر مدیریت عرضه و تقاضا به عنوان تنها راه برون رفت از مشکلات تأمین آب شرب و استمرار خدمات آبرسانی می باشد.

صادق پور با اشاره به بارشهای خوب هفته های اخیر در استان فارس ادامه داد: استان پهناور فارس دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک است و کمبود شدید نزولات آسمانی و تداوم خشکسالی ها در سنوات اخیر باعث محدودیت در منابع آبی استان فارس شده است. عمیق ترین چاه جهت استحصال آب در استان فارس با عمق ۵۸۰ متر در شهرستان جهرم حفر گردیده و روز به روز به عمق چاهها و فاصله تأمین تا مصرف و هزینه های هنگفت انرژی ، بهره برداری و نگهداری از آنها اضافه می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس اضافه کرد :بدین منوال که پیش می رویم نمی توانم آینده خوبی را برای آب شرب استان پیش بینی کنم. ناگزیر به آنیم که فرهنگ مصرف صحیح ، حفاظت از منابع آبی ، اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها اعم از شرب ، کشاورزی ، صنعت و فضای سبز به عنوان یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. بایستی به جای مدیریت عرضه بر مدیریت تقاضا و مصرف متمرکز شویم.

طی روزهای گذشته ، ۱۱۱ طرح و پروژه آبرسانی در ۲۹ شهرستان استان فارس شامل ۱۸ شهر و ۴۳۱ روستا، با اعتباری برابر با ۴۳۳ میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان به بهره برداری رسید.