حسین اکبریان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، میزان سرمایه گذاری در پروژه‌های امسال را یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: آب‌رسانی به روستاها و شهرک‌های صنعتی، راه اندازی مخزن و توسعه و شبکه شبکه آب و توسعه خطوط انتقال، لوله گذاری فاضلاب و حفر و تجهیز چاه از زمره این طرح‌هاست.

وی اضافه کرد: اجرای طرح فاضلاب شهر دیزیچه به طول ۱۱۰ کیلومتر، آبرسانی به روستای نهضت آباد در نجف آباد، آبرسانی به شهرک صنعتی بزرگ اصفهان در شاهین شهر، آبرسانی به شهر گُرگاب و اصلاح شبکه آب آشامیدنی روستای کلهرود، افتتاح مخزن ۲۵۰ متر مکعبی روستای کلودان و خط انتقال ۳.۶ کیلومتری روستای اسفینا و افتتاح آزمایشگاه و ساختمان اداری منطقه طرح‌های امسال را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان ادامه داد: ۲۱۰ کیلومتر توسعه شبکه، ۱۷۰ کیلومتر اصلاح شبکه آب، ۷۰ کیلومتر توسعه خطوط انتقال و ۱۱ کیلومتر اصلاح خطوط انتقال، ۱۶۶ کیلومتر لوله گذاری فاضلاب، حفر ۱۵ حلقه و ۱۲ حلقه تجهیز چاه دیگر پروژه‌ها را تشکیل می‌دهد.

شرکت آب و فاضلاب اصفهان، یکصد شهر و ۹۴۸ روستای استان را تحت پوشش دارد.