عباس اکبرزاده در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اخیراً رئیس شورای شهر، شهردار را ملزم کرد که لایحه‌ای به شورا بیاورد که مشابه اصفهان و مشهد مصوبه‌هایی در خصوص بازچرخانی آب در ساختمان‌ها داشته باشند.

وی ادامه داد: این موضوعی است که در استراتژی‌های خروجی نقشه راه تصفیه فاضلاب که توسط مرکز تحقیقات آب و فاضلاب تدوین شده بود نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با توجه به اینکه ساخت و ساز در حال انجام است و شهرهای جدیدی نیز ساخته می‌شوند در اولویت نخست، ساختمان‌های جدید و به‌ویژه در ساخت شهرهای جدید هم در فاز طراحی و هم در اجرا همه تمهیدات و تجهیزاتی که در فرآیند بازچرخانی آب لازم است را در نظر بگیرند.

اکبرزاده گفت: اگر قرار است این کار انجام شود بایستی در قالب مباحث الزامی ساخت مسکن و در بستر قانونی انجام شود.

وی ادامه داد: سال ۱۴۰۰ در این خصوص یک راهنما تدوین شد؛ اما به خاطر اینکه راهنما بود و الزامی نبود نتوانست منشأ تحولی در ساخت مسکن باشد.

مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات افزود: اگرچه تعدادی از سازندگان مسکن به طور خودجوش طراحی و ساخت سامانه‌های بازچرخانی را در ساختمان‌های خود در دستور کار قرار داده‌اند؛ ولی اجرای عمومی آن همان گونه که توضیح داده شد مستلزم الزام قانونی است.

اکبرزاده در باره وضعیت استفاده از پساب در کشور گفت: برای استفاده از پساب سیستم‌های تصفیه فاضلاب از گذشته بحث‌هایی مطرح بود و نهایت از سال ۱۳۹۵ تدوین نقشه راه سیستم‌های تصفیه فاضلاب مطرح شد که نتایج آن در دسترس است.

وی ادامه داد: همان زمان مرکز تحقیقات آب و فاضلاب به عنوان مجری این طرح مباحث مربوط را در همایش‌ها و نشست‌ها مطرح و پیگیری می‌کرد.

مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب افزود: امسال آن پیگیری‌ها و پیشنهادهای ارائه شده در نقشه راه جواب داد و قدری امیدواری ایجاد کرد البته نباید از نظر دور داشت که وضعیت منابع آبی هم در این خصوص بی‌تاثیر نبود.

اکبرزاده خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اتفاقی که در این اوضاع در حوزه استفاده از سیستم‌های تصفیه فاضلاب و به‌ویژه بازچرخانی به عنوان منابع غیرمتعارف که مجبور هستیم بخشی از کمبود آب را توسط این روش جبران کنیم افتاد مصوبه‌ای بود که امسال صادر شد.

وی گفت: این مصوبه که به صورت مشترک توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب و شرکت مدیریت منابع آب مصوب و ابلاغ شد الزام صنایع مختلف به تامین آب مورد نیاز از پساب است.

مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب ادامه داد: مصوبه مذکور نقطه عطفی محسوب می‌شود که با توجه به کمبود آب، در وهله اول صنایع به دلیل آنکه می‌توانند ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند نباید از آب باکیفیتی که می‌تواند به مصرف شرب برسد جهت تامین نیازهای آب خنک‌کننده‌ها و یا فرایندهای تولیدی خود استفاده کنند.

مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب افزود: این مصوبه صادر و ابلاغ شده؛ ولی طبیعتاً اجرای آن ممکن است کمی زمان بر باشد.