«سیامک مهرورزین » روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: در این مدت ۹ هزار انشعاب  فاضلاب در استان البرز نصب شده  است.

و ی بیان داشت: برای اجرای این پروژه ها ۷۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات  شرکت آبفای استان هزینه شده است.
مدیر دفتر بهره برداری  و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب آبفای البرز افزود:  اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب به دلیل نصب تاسیسات به صورت نقبی یا حفاری عمیق ، یکی از پرهزینه ترین و زمانبر ترین طرح های خدمات شهری است .
مهرورزین  گفت: امسال پروژه های فاضلاب در مناطق  باغستان ، شاهین ویلا وبخشی از مهرشهرکرج اجرا ششد.
وی افزود: برنامه ریزی های لازم برای تحقق کامل شبکه گذاری فاضلاب درسال آینده با بهره گیری از پیمانکاران متخصص ومتعهد تنظیم شده است.
شرکت آبفای البرز تاکنون حدود یک هزارو۲۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در استان احداث کرده است.