به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی استانداری لرستان فرهاد زیویار در دیدار با محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهار کرد: از این اعتبار یکهزار میلیارد ریال برای تکمیل تصفیه خانه فاضلاب دورود و ۴۳۰ میلیارد ریال برای تکمیل تاسیسات فاضلاب الشتر می باشد.

وی همچنین بر پیگیری مستمر مصوبات سفر سال گذشته رییس جمهور به استان تاکید کرد.

همچنین نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست گفت: اخذ اعتبارات جهت تکمیل تاسیسات فاضلاب شهرهای الشتر و نورآباد به ترتیب به مبلغ یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل ماده ۵۶ بانک‌های مشمول در دست اقدام است.

یحیی ابراهیمی اظهار کرد با پیگیری‌های صورت گرفته این مهم در آینده نزدیک با نتیجه مطلوب همراه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، براساس ماده ۵۶، به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.