میلاد شرفی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این رقم با طرح مشکلات اعتباری تصفیه خانه های فاضلاب لرستان در دیدار استاندار، نماینده مردم سلسله و دلفان و برخی مسوولان استان با مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور طی روز گذشته اختصاص یافته است.

وی افزود: طرح جمع‌ آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر الشتر پس از مطالعه و کارشناسی ‌های لازم، سال ۸۰ آغاز و تاکنون عملیات اجرایی مربوط به خط انتقال به طول چهار کیلومتر، خط اصلی به طول ۲۳ کیلومتر و خط فرعی آن به طول ۶۰ کیلومتر به میزان حدود ۹۵ درصد انجام شده است.

فرماندار سلسله عنوان کرد: بخش تصفیه خانه فاضلاب الشتر برای ظرفیت ۵۰ هزار نفر جمعیت طراحی شده است و در هر شبانه روز ۱۰ هزار مترمکعب عمل تصفیه را انجام می دهد.

شرفی بیان کرد: عملیات بخش سیویل(ساختمانی) این تصفیه خانه با پیشرفت مطلوبی در حال انجام است و با تامین اعتبار لازم عملیات بخش مکانیکال طرح نیز آغاز می گردد.

وی تصریح کرد: با اعتبارات اختصاص یافته که روند جذب آن در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت، پیش بینی می شود چنانچه در مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان به این طرح اختصاص یابد تصفیه خانه فاضلاب شهر حدود ۵۰ هزار نفری الشتر تا پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام و بهره برداری برسد.

به گزارش ایرنا، براساس ماده ۵۶، به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.