به گزارش روز دوشنبه گروه علم و آموزش ایرنا، آرش جوانشیر عضو هیأت علمی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در تحقیقی با تکیه بر عملکرد سیستم ذره‌گیر و تصفیه و بازیافت آب از پساب حاصل از الکل‌سازی، توانست فاضلاب آلوده این کارخانه ها را تصفیه و برای پرورش آبزیان استفاده کند.

وی در این زمینه توضیح داد: در سال‌های اخیر با توجه به ظهور همه‌گیری کرونا و افزایش تولید و استفاده از الکل برای ضدعفونی دست و سطوح، فاضلاب حاصل از تولید الکل افزایش یافته است که اثرات مخربی بر محیط زیست دارد.

مخترع سیستم تله ذره‌گیر با بیان اینکه فاضلاب کارخانجات الکل‌سازی که بیشتر از نشاسته برای تولید الکل استفاده می‌کنند، ماهیت اسیدی دارد، افزود: این فاضلاب با موجودات گیاهی و جانوری سازگاری ندارد و باعث آلودگی محیط زیست می‌شود.

جوانشیر اظهار داشت: تصفیه این فاضلاب و پروتئین موجود در لجن به دست آمده نه تنها برای افزودن به جیره غذایی آبزیان مناسب است، بلکه تصفیه آب و بازگشت آن برای استفاده مجدد در کارخانه‌ها نیز مفید خواهد بود و منجر به صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شود.

وی با یادآوری اینکه این فاضلاب به دلیل داشتن گاز سولفوهیدروژن برای گیاهان و جانوران مضر است، خاطرنشان کرد: در صورتی که کارخانه‌ها از این سیستم استفاده کنند هم در صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و هم در پاکسازی محیط زیست کمک می‌کنند.

محقق دانشگاه تهران با بیان اینکه این فاضلاب بسیار بدبو و بد رنگ است و باعث ایجاد مزاحمت برای افراد منطقه می‌شود، گفت: همین فاضلاب اگر تصفیه شود، آبی زلال، محیطی پاک و چشم‌اندازی زیبا را برای منطقه ایجاد خواهد کرد.

جوانشیر تاکید کرد: این روش در سایر کارخانه‌ها از جمله کارخانه تولید کشمش نیز کاربرد دارد.