به گزارش خبرنگار ایرنا؛ این سفیر صلح و حامی محیط زیست در بدو ورود به شهر کرمانشاه به دفتر خبرگزاری ایرنا مرکز کرمانشاه آمد و ضمن تشریح فعالیت هایش یک اصله نهال در محوطه این خبرگزاری غرس کرد.

«کرامت عزیززاده» دوچرخه سوار بین المللی؛ عضو فعال فدارسیون دوچرخه سواری ایران، عضو فعال جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی و همچنین یکی از فعالان انجمن حمایت از کودکان بی سرپرست و محیط زیست کشور تاکنون در۷۰ کشور جهان به عنوان سفیر صلح و دوستی و حامی محیط زیست کشورمان رکاب زده و نزدیک به ۴۰ هزار نهال درخت در شهرهای مختلف دنیا و ایران را غرس کرده است.