به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی آبفا لرستان، حمیدرضا کرموند اظهار داشت: عملیات آبرسانی به ۶ روستای شهرستان چگنی با اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال آب و احداث ایستگاه پمپاژ انجام گرفت.

وی افزود: این روستاها شامل «شوراب معدن گچ»، «پل شوراب یک و دو»، «سرکانه»، «جودودول»، «دره محمد قلی» هستند که جمعیتی بیش از ۹۰۰ نفر دارند و اعتباری حدود ۵۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به این مناطق هزینه شده است.

کرموند همچنین از آبرسانی به ۲ روستای «مله شبانان» خرم آباد نیز خبر داد و بیان کرد: با اجرای ۲ کیلومتر اصلاح خط انتقال آب و ۱۵ میلیارد ریال روستاهای «مله شبانان» با تعداد ۲۵ خانوار آبرسانی شدند.

تعداد مشترکان آب شهری در استان لرستان ۴۱۸ هزار مورد و آب روستایی بیش از ۱۴۰ هزار مورد است.