«حشمت الله عباسی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: اکنون ۸۵۶ روستای این استان زیر پوشش خدمات شرکت آبفا قرار دارند که جمعیتی معادل ۸۵.۳۲ درصد را شامل می‌شود.

وی اظهار داشت: ۳۴ شهر این استان تا سال ۱۴۰۱ به شبکه آب آشامیدنی متصل شدند، در حالی که تا سال ۱۳۷۱ فقط ۱۵ شهر استان به شبکه آب آشامیدنی دسترسی داشتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: جمعیت تحت پوشش آب شهری ۸۰ درصد بود که اکنون به ۹۹/۹۹ درصد رسیده است.

عباسی افزود: سال ۱۳۶۷ تعداد منابع آبی تامین کننده روستایی استان ۸۳ حلقه چاه بود که اکنون به ۷۲۷حلقه چاه رسیده است.

وی بیان داشت: مخزن ذخیره آب در سال ۱۳۶۷ با ۵۹ هزار مترمکعب ۳۰ باب بود که اکنون به ۸۴۰ باب با ۴۰۰ هزار و ۳۴۷ متر مکعب رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: خطوط انتقال و شبکه آبرسانی استان در سال ۶۷ حدود یک هزار کیلومتر بوده که در سال جاری به ۱۰ هزار و ۳۷۱ کیلومتر افزایش یافته است.

عباسی گفت: اکنون ۲۲ ایستگاه پمپاژ در این مجموعه به مردم خدمات ارایه می‌کند که در سال ۱۳۶۷ فقط پنج ایستگاه پمپاژ موجود بوده است.

وی افزود: تعداد تصفیه خانه آب و آزمایشگاه در آبفا استان در گذشته صفر بوده و اکنون به ترتیب به ۲ و ۱۵ رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: اکنون جمعیت تحت پوشش خدمات فاضلاب ۷۱.۳ درصد است درحالی که این رقم در گذشته، حدود پنج درصد بوده است.

عباسی گفت: خطوط اصلی و فرعی فاضلاب در گذشته ۲۷ کیلومتر و اکنون به یک هزار و ۸۱۴ کیلومتر افزایش یافته است.

وی افزود: تصفیه خانه در گذشته یک واحد بوده و اکنون با حمایت های اعمال شده به ۱۱ واحد رسیده است و شمار آزمایشگاه های فاضلاب نیز از صفر به ۸ واحد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی سال۱۳۷۱ و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی۱۳۷۸ تاسیس شده است اطلاعات مربوط به قبل از انقلاب اسلامی در دسترس نیست و آمار این بخش ها مربوط به سال۱۳۶۷ فقط اطلاعات تاسیسات شهری استان است که در بدو تاسیس شرکت تدوین شده و اطلاعات مربوط به سال ۱۴۰۱مجموع اطلاعات شهری و روستایی است.

۶۳۱ هزار و ۷۶۴ مشترک آب و ۲۹۹ هزار و ۹۲۲ مشترک فاضلاب شهری و روستایی در استان مرکزی به ثبت رسیده است.