بهزاد برارزاده روز پنج‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از سه هزار و ۶۰۰ روستا در این استان، یک هزار و ۶۸۰ روستا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب هستند و این شرکت خدماتدهی وکنترل کیفیت آب آشامیدنی آنها را زیر نظر دارد.

وی ادامه داد: ۹۹۰ هزار نفر از جمعیت روستاهای مازندران زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: توزیع ، انتقال و نظارت آب آشامیدنی مابقی روستاها به صورت هیات امنایی و شورایی مدیریت می شود که از نظر استانداردهای کاری و بهداشتی مورد تایید نیست.

برارزاده افزود: تاکنون برای زیر پوشش بردن امور آب این روستاها مکاتبات و پیگیری های زیادی انجام شده اما هنوز نتیجه بخش نبوده است.

وی ادامه داد: متولیان آب در این روستاها به خاطر درآمدی که از این راه کسب و در دیگر امور عمرانی روستا هزینه می کنند، حاضر نیستند دست از این درآمد بکشند و امور آب را در اختیار شرکت آبفا قرار دهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: ممانعت روستاها برای در اختیار گذاشتن تولیت اداره آب آشامیدنی روستاها تا بدان حد است که به طور مثال روستاهایی که در فاصله نزدیک به شهر قرار دارند هم اجازه واگذاری امور به شرکت آب و فاضلاب را نمی دهند.

منابع آبی مازندران از ۷۲۰ حلقه چاه، ۳۵۳ دهنه چشمه و سه سد با ظرفیت تولید و استحصال ۵۲۲ میلیون مترمکعب، تامین می‌شود.

شرکت آب و فاضلاب مازندران ۹۹۰ هزار نفر را در ۵۸ شهر و یکهزار و ۶۷۸ روستا زیرپوشش دارد.