به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی امور آب و فاضلاب خواف محسن چهکندی افزود:آب‌رسانی به این روستاها با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

وی ادامه داد: این طرح شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه با توان برداشت حداکثر ظرفیت، اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال از شبکه توزیع آب شرب و ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ است.

مدیر امور آب و فاضلاب خواف گفت: چهار هزار و ۳۰۰ نفر از مزایای اجرای این طرح بهره مند می شوند.

۲۷ هزار خانوار در مناطق شهری و ۲۴ هزار مشترک مناطق روستایی در شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف تحت پوشش خدمات امور آب و فاضلاب قرار دارند.

مرکز شهرستان خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.