به گزارش ایرنا،عبدالعظیم خادم حمزه در ششمین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه‌گذاری استان فارس افزود: آب یک منبع طبیعی است که در مسیر رونق تولید به آن نیازمندیم.

وی با تاکید بر لزوم نصب کنتور هوشمند بر چاه‌های استان با هدف احیاء منابع آبی فارس، یادآور شد: ۵۴ هزار و ۱۱۰ چاه آب در سطح استان وجود دارد که به کنتور هوشمند مجهز نیست که برای تجهیز این چاه‌ها هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: بطور میانگین سالانه ۲ هزار و ۸۰۰ چاه آب مجهز به کنتور هوشمند شده که با احتساب این روال تجهیز تمام چاه‌های آب استان به کنتور هوشمند دهها سال بطول می ‌انجامد.

وی با بیان اینکه ورودی به خروجی منابع آبی استان باهم همخوانی ندارد، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت بودجه ۱۴۰۱ برای تامین منایع مورد نیاز تجهیز چاه‌های آب استان فارس به کنتور هوشمند استفاده شود.