به گزارش ایرنا، اسماعیل زارعی کوشا روز دوشنبه، همراه با جمعی از مدیران مرتبط دستگاه‌های اجرایی از تصفیه خانه سنندج واقع در ناحیه منفصل شهری ننله بازدید و در جریان آخرین اقدامات عمرانی برای بهره برداری کامل از پروژه انتقال آب سد آزاد به سنندج در چند روز آینده قرار گرفت.

هم اکنون فاز اول این طرح به میزان هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه در مدار توزیع قرار گرفته است و جمعیت ۳۵۰ هزار نفری را در بافت‌های قدیمی شهر سنندج تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گفته مدیران حوزه آب و فاضلاب استان در فاز دوم و نهایی این طرح نیز که طی روزهای آینده اجرایی و عملیاتی می‌شود آب سد آزاد به طور کامل در مدار توزیع قرار می‌گیرد و کل جمعیت شهر سنندج را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای همیشه مشکل آب شهر سنندج مرتفع می‌شود.

طرح انتقال آب سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج از سال ۱۳۹۹ آغاز و بیش از ۸۰ درصد آن با تامین اعتبار ۸۵۰ میلیارد تومانی در دولت سیزدهم تکمیل و اکنون آماده بهره‌برداری است.

چند سالی است که شهروندان سنندجی به واسطه تغذیه‌گرایی سد قشلاق، از آب شرب نامطلوب استفاده می‌کنند.