برای اجرای این طرح، ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه شده و فاز اول آن اجرا شده و کارهای مربوط به فاز دوم نیز در حال انجام است و به زودی با حضور مسولان کشوری افتتاح خواهد شد.