«سعید سرآبادانی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به کاهش میزان آبدهی تنها چاه روستای ایبک آباد و ایجاد مشکل کمبود آب و ایجاد کدورت در شبکه توزیع آب، حفر چاه جدید این روستا به عمق ۸۰ متر در سال گذشته انجام شد.

وی اظهار داشت : اجرای لوله گذاری برای خط انتقال آب به طول یک هزار و ۶۰۰ متر از جنس لوله پلی اتیلین با سایز ۱۲۵ میلیمتر و اجرای خط انتقال برق به طول ۳۶۰متر هم در سال جاری انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اراک گفت: ۱۸ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرح آبرسانی هزینه شد.

شهرستان اراک ۲۴۰ هزار مشترک و ۱۳۰ هزار دستگاه کنتور دارد.