به گزارش ایرنا روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان روز پنجشنبه به نقل از مجید مختاری با اشاره به شرایط فعلی وضعیت آب ذخیره شده برای تامین آب شرب استان، افزود: با توجه به حجم باقیمانده سد زاینده رود، وزیر نیرو جلسات متعددی را با رییس حوزه آبریز زاینده رود، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه ای از اول مهر برگزار کرد و بصورت موردی، خاص و جزیی وارد شدند تا بتوانیم این مدیریت کلان را در بحث حوزه آبریز زاینده رود پیاده کنیم تا به بهترین وجه ممکن تامین آب شرب که اولویت اول وزارت نیرو و کلیت نظام است را در پاییزی که می توان گفت کم بارش ترین پاییز سال‌های اخیر بوده است، داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اضافه کرد: سال آبی از مهر تا پایان شهریور هرسال تعریف شده و وقتی موجودی سد در پایان سال آبی یعنی شهریور به حداقل برسد و از طرفی بارش های مناسبی در پاییز اتفاق نیفتد نگرانی‌هایی در تامین آب در این فصل به وجود می آید.
مختاری خاطرنشان کرد: برنامه هایی با هدف تامین آب شرب پایدار شروع و سعی شد برداشت ها مدیریت شود و در نتیجه حدود سه متر مکعب در ثانیه صرفه جویی اتفاق افتاد؛ در پایین دست نیز برنامه ای انقباضی نوشته شد که با مدیریت مصرف و کاهش مدیریت فشار شبکه و استفاده از آب های زیرزمینی (البته با توجه به رعایت خط قرمز کیفیت آب شرب) در دستور کار قرار بگیرد.
وی بیان کرد: آب شرب از نظر کیفی بصورت مستمر هم از طریق آزمایشگاه های مرجع و هم شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رصد می شود و هیچ مشکلی در کیفیت آب وجود ندارد؛ در اصفهان آب بصورت یکنواخت و کامل با یک کیفیت به شهروندان ارائه می شود. گفتنی است اصفهان کمترین پرت آب را در کل کشور دارد و مصرف آب مدیریت شده است.
مختاری گفت: از حدود ۱۲متر مکعب بر ثانیه نیاز آب شرب اصفهان بزرگ که ۵۸ شهر و حدود ۱۰۰ روستا را شامل می شود، ۸۰ درصد آن را از آب های سطحی تامین می کنیم و مابقی از طریق آب های زیرزمینی که کیفیت آن مورد تایید مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب شرب استان باشد تامین می شود؛ آب مورد نیاز ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر که ۸۵ درصد جمعیت کل استان را شامل می شود از طریق سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود.
سخنگوی آبفای اصفهان اظهار داشت: در ۶ ماه اول امسال ۶۰۰ لیتر بر ثانیه از منابع آب‌های زیرزمینی کاهش یافته است، از سوی دیگر آبدهی چاه‌های فلمن با ظرفیت ۳.۲ مترمکعب بر ثانیه در شرایط جریان زاینده‌رود، به صفر رسیده است و اکنون تنها منبع تأمین آب شرب اصفهان، آب‌های سطحی است.
همچنین درباره حفظ کیفیت آب شرب، گفت: خط قرمز شرکت آب و فاضلاب حفظ کیفیت آب شرب است و تابستان امسال نیز با ورود سیلاب به تصفیه‌خانه، با توجه به حساسیت موضوع کیفیت، خروجی آب از تصفیه‌خانه باباشیخعلی کاهش پیدا کرد که در برخی نقاط شهر شاهد مشکل افت فشار و کم‌آبی شدیم، اما در حال حاضر در زمینه تأمین آب شرب بهداشتی و سالم حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد.
مختاری ادامه داد: منابع تأمین آب استان اصفهان همواره محدودبوده است، بنابراین توصیه همیشگی ما به مردم صرفه‌جویی در مصرف آب است، آنچه پاییز امسال را نسبت به گذشته پر اهمیت کرده، اینست که با توجه به تأخیر بارش‌ها و کاهش ذخیره سد زاینده‌رود که در حال حاضر کمتر از ۱۳۵میلیون مترمکعب است؛ با این شرایط تأمین آب شرب خاص‌تر است و این می طلبد که در کنار یک برنامه ریزی منسجم و هماهنگ، مثل همیشه همراهی مردم رادر زمینه مصرف بهینه آب داشته باشیم.