به گزارش خبرنگار ایرنا حامد یزدی مهر، شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری نشست فصلی مدیران کل مدیریت بحران کشور که در استان قم برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست که باحضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد نکات و موارد بسیار مهمی در حوزه مدیریت بحران کشور مطرح شد.

یزدی مهر در تشریح جزئیات موارد مطروحه در این نشست گفت: احداث سدهای زیرزمینی، توجه به هشدارها در خصوص میزان آب موجود در سدهای استان تهران، اهمیت پایبندی به نقشه آمایش، رسوب زدایی از سدها، جلوگیری از احداث ساختمان در محدوده گسل‌ها و مسیر سیلاب‌ها و توجه ویژه به آموزش در مدیریت مطلوب بحران‌ها را از موارد مهم مطرح شده در این نشست دانست.

مدیر کل مدیریت بحران استان تهران در ادامه در خصوص توجه بیشتر به مصرف آب توسط مردم و شهروندان عنوان داشت:با توجه به اینکه حجم زیادی از سدهای تأمین کننده آب در استان تهران کاهش و گل ولای و رسوبات گرفته است موضوع صرفه جویی در مصرف آب و ضرورت رسوب زدایی سدهای موجود بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

وی بیان داشت: طبق اعلام رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مبنی بر وجود سه گسل بسیار خطرناک در محدوده استان تهران، در این زمینه تاکید می‌شود از احداث ساختمان در محدوده گسل‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.