محمدجواد تشکری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: سالانه حدود یک میلیارد متر مکعب آب (۷۵ درصد از آب استصحال شده) استان در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی با بیان اینکه کاهش بارندگی اراضی دیم و آبی خراسان شمالی را با کمبود آب مواجه کرده است افزود: ۵۰ درصد از اراضی آبی استان به آب های سطحی وابسته است.

تشکری ادامه داد: محدود بودن منابع آبی در دسترس کشاورزان و وقوع خشکسالی های پی در پی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی استان است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

وی بر اعمال روش های مدیریت تقاضا و بهینه سازی الگوی کشت تاکید کرد و افزود: باید مطابق با اقلیم منطقه از افزایش نیاز آبخواهی کشاورزی جلوگیری کرد.

تشکری مهمترین راهکارهای کاربردی را استفاده بهینه از آب، استفاده از الگوی کشت برتر (ارتقای مدیریت فنی)، ایجاد سیستم های کنترل و هشدار، تعیین منابع در جبران یا مساعدت به صورت های منطقه ای، ملی، توسعه سیستم های بیمه و صندوق های حمایتی و پشتیبانی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: میزان بارش استان در سال آبی گذشته(اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱) نسبت به متوسط بلندمدت ۳۰.۸ درصد کاهش داشته است.

این مسوول یادآور شد: در سال زراعی گذشته ۱۷۹ میلیمتر بارندگی در استان ثبت شد و این رقم در بلند مدت ۲۵۹.۹ میلیمتر بارندگی را نشان می دهد.

سهم بخش کشاورزی استان ۱.۱ درصد از تولیدناخالص بخش کشاورزی کشور است که مهمترین بخش تولیدی استان بخش کشاورزی است.

سطح اراضی کشاورزی و بایر خراسان شمالی ۴۰۰ هزار هکتار است، کل اراضی استان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار است که اکنون ۱۳ درصد از این سطح به بخش کشاورزی اختصاص دارد و ۸۷ درصد نیز اراضی غیرکشاورزی است.

 ۴۴ درصد جمعیت ۸۶۳ هزار نفری این استان در نواحی روستایی سکونت دارند.

حدود ۸۲ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این استان مشغول به فعالیت هستند.