به گزارش ایرنا، محمد مهدی اعلایی روز جمعه در توییت خود آورده است: "مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ردیف۱۳ مصارف هدفمندی یارانه ها برای تکمیل طرح آبرسانی به آبیک از سد طالقان به استان قزوین اختصاص یافت و انشاء الله تمام کننده اعتبارات مرد نیاز اجرای این طرح خواهد بود"

گفتنی است، قرار بود این طرح در سال گذشته به اتمام و بهره برداری برسد اما عدم تامین منابع مالی مورد نیاز در دولت گذشته تکمیل و افتتاح این طرح را به عقب انداخت.

طرح آبرسانی از سد طالقان به شهر آبیک دارای ۱۷.۵ کیلومتر طول بوده و هم اکنون بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، اجرای این طرح از مطالبات و خواسته های مهم شهروندان شهرستان آبیک از دولتمردان به شمار می رود.

این طرح فاز نخست از پروژه ملی آبرسانی از سد طالقان به ۱۶ شهر و ۱۹۴ روستای استان قزوین به شمار می رود.

با اجرای این طرح بزرگ ملی ۷۸ درصد مردم استان قزوین از آب شرب بهداشتی و پایدار بهره مند می شوند.

در حال حاضر قزوین از معدود استان هایی است که بیشتر آب شرب آن از منابع زیرزمینی تامین می شود.