به گزارش ایرنا، بازچرخانی آب  روند تبدیل فاضلاب به آب است که برای اهدافی چون صنایع، آبیاری کشاورزی و فضای سبز، پرورش ماهی و حتی استحمام و شرب مورد استفاده قرار می گیرد.

به عبارتی بازچرخانی آب یا استفاده مجدد از پساب، آنجا دارای اهمیت است که با توجه به افزایش جمعیت، تقاضای بیشتر مصرف آب، کاهش منابع آبی به علت افت نزولات جوی و خشکسالی در سالیان اخیر کشورهای مختلف را در حوزه مدیریت منابع آب به چالش کشیده است.

در زمان حاضر استفاده از این روش یا آب حاصل از تصفیه فاضلاب شهری مورد توجه بسیاری از کشورهای مختلف قرار گرفته و در مناطق در حال رشد و توسعه به عنوان یکی از اصلی ترین ایتم های توسعه یافتگی محسوب می شود.

این مهم در جزیره کیش نیز به علت موقعیت جغرافیایی، اهداف طرح های جامع توسعه جزیره و مدیریت شهری و حفاظت از محیط زیست بیشتر از سایر نقط کشور مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به اقدامات انجام  یافته هم اکنون  این جزیره با تامین حدود ۹۰ درصد از آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز با استفاده از پساب حاصل از تفصیه فاضلاب آن را به برترین الگوی کشور در زمینه بازچرخانی آب تبدیل کرده است.

حفاظت از محیط زیست یکی از مهمترین اهداف بازچرخانی آب در جزیره کیش است که رییس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش پیشتر گفته بود: با توجه به حساسیت محیط زیست دریایی و وجود سایت های مرجانی حاشیه ای ،مدیریت فاضلاب در جزیره کیش از اهمیت زیادی برخوردار است.

مریم محمدی با بیان اینکه تصفیه خانه کیش یکی از به روز ترین تصفیه خانه های کشور است اظهار کرد: خروجی تصفیه خانه پس از رساندن BOD  فاضلاب یا میزان اکسیژن خواهی بیولوژیکی و COD اکسیژن خواهی شیمیایی به حد استاندارد صرف آبیاری فضای سبز جزیره می شود.

افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب کیش

شرکت عمران، آب و خدمات به عنوان متولی مدیریت شهری و توسعه و نگهداری شبکه فاضلاب جزیره امسال با سرمایه گذاری بیش از ۷۵۰ میلیارد ریالی ظرفیت تصفیه فاضلاب را از حدود ۱۰ هزار متر مکعب در هر روز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب رسانده است.

اجرای این طرح که از سال های گذشته آغاز شده بود قرار است تا پایان سال جاری مجددا ظرفیت تصفیه ۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب در هر روز به آن اضافه شود تا در روزهای پر مسافر همچون ایام نوروز مشکلی در تصفیه فاضلاب ورودی وجود نداشته باشد.

با توجه به اینکه روزانه بر حسب تعداد حضور مسافران حداقل ۹ هزار تا حدود ۲۰ هزار متر مکعب فاضلاب در این جزیره تصفیه می شود و پساب حاصل از این فرایند ظرفیتی بزرگ برای صرفه جویی در مصرف آب است شرکت عمران آن و خدمات از چند سال گذشته استفاده از آن برای آبیاری فضای سبز را در دستور کار قرار داده است.

به گفته معاون خدمات شهری شرکت عمران ، آب و خدمات کیش در نتیجه این اقدامات هم اکنون سالانه حدود ۹۰ درصد از چهار میلیون و ۸۰۰ متر مکعب آب مورد نیاز فضای سبز این جزیره از طریق تصفیه پساب فاضلاب تامین می شود.

غقار آقازاده اظهار کرد: سرانه فضای سبزدر این جزیره برای هر نفر ١٢ برابر متوسط کشور است که این شرکت در نیمه نخست سال جاری برای استفاده بهینه از پساب مورد استفاده ۱۷ هزار متر لوله گذاری انجام داده است.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در جهت توسعه فضای سبز کیش پیش بینی می شود این مقدار تا پایبان سال به ۵۰ هزار متر برسد .

آقازاده اظهار کرد: ۹۸ درصد انتقال آب از منابع تولیدی این جزیره تا محل مصرف در فضای سبز از طریق شبکه لوله ای و تنها ۲ درصد بوسیله تانکر انتقال می یابد.