کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آب و فاضلاب در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و در جهت ایجاد بسترهای بازارسازی و تسهیل فعالیت های تجاری شرکت های دانش بنیان و فناور اقدام به حضور در سیزدهمین جشنواره نانو نمود.

در این رویداد بین المللی پنج شرکت فناور در حوزه آب به همراه انجمن شرکت های آب شیرین کن به جهت معرفی محصولات و فناوری های خود و همچنین احصاء راهکارهای فناورانه مبتنی به تکنولوژی نانو در پاویون تخصصی آب و فاضلاب که به اهتمام کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آب و فاضلاب استقرار یافته بود حضور یافتند.

حضور این مجموعه های فناور در کنار یکدیگر با استقبال مراجعین و بازدیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی روبرو گشت که در این زمره می توان بازدید جناب آقای روح الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،آقای سیدجواد سادات نژاد وزیر جهاد کشاورزی، آقای سید محسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس، جناب آقای اسدی فر رئیس شرکت های دانش بنیان، جناب آقای دکتر افشاری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فناوری پردیس، جناب آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد، آقای دکتر بهشتی معاونت نوآوری و  تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،آقای دکتر مجدالدین مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و برخی از مسئولین و تصمیم سازان حوزه آب و فاضلاب اشاره نمود.