علیرضا طاهری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در مجموع از سال 1390 تاکنون سه هزار و ۸۵۲.۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه ها در استان خراسان رضوی رفع تصرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۰ هزار و ۱۰۱ حلقه چاه مجاز کشاورزی و ۶ هزار و ۴۷۶ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در استان فعال است و هوشمندسازی چاه ها و برخورد با انشعابات غیرمجاز از اولویتهای این شرکت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳۵ حلقه چاه غیرمجاز با حجم هفت میلیون متر مکعب در استان جمع آوری و مسدود شده است.

طاهری ادامه داد: ۷۶ حلقه چاه کشاورزی نیز در سال جاری به کنتور هوشمند برای مدیریت و کنترل خروجی آب مجهز شده اند.

به گزارش ایرنا، هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت خراسان رضوی، نیمی در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارد و وجود چاههای غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از منابع آبهای زیرزمینی مهمترین علت بحرانی شدن وضعیت دشت‌های استان عنوان شده‌ است.