حسین اسماعیلیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سفر هیات دولت به استان ۳۰۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای مشهد اختصاص یافت که ۱۵۰ میلیارد ریال آن از محل اعتبارات استانی محقق شده و مابقی از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه است که در دست پیگیری است.

وی اظهار کرد: همچنین در سفر استانی دولت، ۳۰ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تامین آب مشهد اختصاص یافت که اقدامات تخصیصی آن در دست انجام است.

اسماعیلیان خاطرنشان کرد: ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیز از محل اعتبارات نفت برای کمک به طرح شبکه جمع آوری فاضلاب حاشیه شهر مشهد اختصاص یافت که در دست پیگیری و در مرحله برگزاری مناقصه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت نیرو برای اجرای شبکه فاضلاب رضویه از دیگر مصوبات سفر هیات دولت بود، که تحقق آن در دست پیگیری است.

اسماعیلیان اضافه کرد: اختصاص سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت ۴۷ هزار متر مکعب در شبانه روز از دیگر مصوبات این سفر است که بانک عامل برای اخذ تسهیلات مشخص شده و هماهنگی با بانک برای تامین منابع نیز در است انجام است.

وی خاطرنشان کرد: اختصاص مبلغ ۴۵.۵ میلیون یورو فاینانس خارجی برای ایجاد تصفیه خانه فاضلاب، با ظرفیت ۱۱۰ متر مکعب در شبانه روز نیز در سفر هیات دولت به استان مصوب شد که فرایند اداری اجرای آن در حال انجام است.

آب مورد نیاز مشهد از ۵۰۰ حلقه چاه، ٢ رشته قنات، یک رشته چشمه و سدهای دوستی، کارده، ارداک و طُرق تامین می شود.

متوسط مصرف آب برای مشترکان خانگی شهر ۳.۵ میلیون نفری مشهد، حدود ١٢٠ لیتر در شبانه روز است.