به گزارش ایرنا، اسفندیار برخه روز چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: عملیات آبرسانی به روستاهای سرآسیاب، ایدنک، بنه بلوط، کور دالو، سرآسیاب علیا، شهرک بهاران، آبرزگه، دم تنگ لنده  و غیره انجام شد.

وی افزود: این پروژه ها از محل اعتبارات محرومیت زدایی و با مشارکت بسیج سازندگی استان بعنوان معین قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در استان در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: این پروژه ها در ادامه ۱۸۴ پروژه تعریف شده و در فاز نخست آبرسانی به روستاهای محروم استان با اعتبار ۲۰۸ میلیارد تومان و با مشارکت بسیج سازندگی است.

برخه تاکید کرد: آبرسانی به این ۱۲ روستای شهرستان لنده با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و با اجرای هفت کیلومتر شبکه آب توزیع آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در این طرح ها بیش از ۳۷۰۰ نفر از مردم منطقه منتفع خواهند بود.

به گزارش ایرنا، در هفته دولت امسال ۱۲ پروژه با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد تومان در استان کلنگ زنی و افتتاح شده است.

 اعتبار طرح های افتتاحی امسال در استان از محل اعتبارات عمرانی هشت و ۶ دهم میلیارد تومان و از محل اعتبارات محرومیت زدایی ۲۳ و نیم میلیارد تومان بوده است. 

اعتبارات طرحهای کلنگ زنی هفته دولت نیز از محل منابع عمرانی ۲۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.