به گزارش ایرنا ، مدیر آب و فاضلاب گناوه روز سه شنبه در این آیین گفت: برای اجرای این پروژه  ۱۲۵ میلیارد ریال اعتبار از محل مصوبات سفر رئیس جمهور  هزینه شده است.

عبدالعزیز عبدالهی افزود: این پروژه شامل ۴.۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و  ۸۰۰ متر شبکه خط انتقال تحت فشار به همراه ایستگاه پمپاژ لیفت اجرا شده است.

وی اظهارداشت:  ۸۰۰ مشترک در منطقه کوی بسیجیان از این پروژه  که در مدت ۱۲ ماه اجرا شده است زیر پشوش قرار گرفت.

عبدالهی افزود: با  افتتاح شبکه جمع‌آوری فاضلاب و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تحت فشار گناوه ، ۵۵۰ متر مکعب در شبانه‌ روز بر ظرفیت جمع‌آوری و انتقال فاضلاب افزوده شد.

وی هدف از اجرای این پروژه را جلوگیری از ورود فاضلاب خام به دریا عنوان کرد و گفت:  ساکنان کوی بسیجیان باید از فردا برای اخذ انشعاب فاضلاب به این اداره مراجعه کنند تا  منازل آنها سیستم متصل شود. 

مدیرآب و فاضلاب گناوه بیان کرد: دو پروژه دیگر شامل  کانال پساپ تصفیه خانه  و شبکه جمع آوری فاضلاب سرخور فعال است و  ۲۲ بهمن امسال به بهره برداری می رسد.

ابوالحسن عالی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر  با بیان اینکه ۶۰ میلیارد تومان اعتبارات تخصیصی شبکه جمع آوری فاضلاب از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای شهر گناوه درنظر گرفته شده است گفت: اعتبارات فنی و اعتباری، ساماندهی پساب و توسعه شبکه فاضلاب گناوه در حال پیگیری است.

محمدتقی صفری فرماندار گناوه  با قدردانی از شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در اجرای این طرح گفت: یکی از مطالبات خاص و مهم مردم گناوه تکمیل فاضلاب است که در هفته دولت بخشی از آن  محقق شد.