به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب لرستان حمیدرضا کرموند اظهار کرد: آبرسانی به ۱۲ روستا، عملیات احداث سه مخزن، حفر یک حلقه چاه، احداث ایستگاه پمپاژ آب و بازسازی و بهسازی ایستگاه پمپاژ فاضلاب با ۱۴۸ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: این پروژه شامل ۱۷ پروژه آبرسانی و یک پروژه فاضلاب بوده و تأمین اعتبار آن ملی و استانی است.

تعداد مشترکان آب شهری در استان لرستان ۴۱۸ هزار مورد و آب روستایی بیش از ۱۴۰ هزار است.