محمد فرهاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برای اصلاح هر کیلومتر شبکه آب شهری فرسوده در استان ۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است و با وجود کمبود اعتبارات، این کار طی سال در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۷۵۸ کیلومتر شبکه آب شهری در استان، اضافه کرد: برای اصلاح هر یک کیلومتر شبکه فاضلاب هم ۱۵ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، ضمن اینکه سال قبل ۷۰ کیلومتر شبکه آب شهری اصلاح شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان یادآور شد: به دلیل اینکه شرکت های آب و فاضلاب بهای تمام شده خدمات شان را از مشترکان دریافت نمی کنند همین امر باعث می شود بخش عمده این کاستی به تاسیسات و عدم اصلاح به موقع آن تحمیل شود و در نهایت منجر به بروز فرسودگی در شبکه می‌شود.

فرهاد ادامه داد: در بخش روستایی هم برنامه‌ریزی شده و قرار است تحول بزرگی در تاسیسات و شبکه آب این مناطق انجام شود تا شاهد کاهش هدررفت آب باشیم.

در حال حاضر ۵۴۵ هزار مشترک در کردستان از خدمات شرکت آب و فاضلاب بهره مند هستند که ۴۱۰ هزار مشترک آن شهری و ۱۳۵ هزار مشترک نیز روستایی است.