حمیده شیخ محمدی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا به افزایش احتمال بیماری های گوارشی ناشی از آب آلوده  در فصل تابستان اشاره کرد و افزود : بهسازی آب راهکاری کارآمد در کاهش بیماری های عفونی خواهد بود.

وی، فاضلاب شهری و حضور حیوانات اهلی در مجاورت آب آشامیدنی را منشاء ابتلا به بیماری های وبا، حصبه، شبه حصبه و انواع اسهال عنوان کرد و یادآورشد: کارشناسان بهداشت محیط با آگاهی از این امر و نمونه برداری مستمر از آب شرب مناطق شهری و روستایی با شناسایی نقاط آلوده و با انجام هماهنگی های بین بخشی نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام می کنند.

به گفته این کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج؛ طی ۴ ماه اول سال ۱۴۰۱ بازرسان بهداشت محیط حوزه سلامت آوج از ۱۱۸ نقطه شهری و روستایی نمونه برداری آب شرب انجام داده اند که با شناسایی ۸ نقطه آلوده روستایی، اقدامات لازم ازجمله مکاتبه با اداره آب و بخشداری ها جهت رفع نواقص موجود صورت گرفته است.

شیخ محمدی آب سالم را فاقد عوامل میکروبی بیماری زا و عوامل شیمایی زیان آور عنوان کرد و افزود: هرچند که کنترل سالم بودن آب از اولویت های آزمایشگاه آب می باشد ولی پاکیزه بودن آب که با کنترل کدری و رنگ آب حاصل می شود نیز از ضروریات آب با کیفیت می باشد.

کارشناس آب شبکه بهداشت و درمان آوج با تاکید بر این نکته که صرف تمیز و پاکیزه بودن ظاهر آب نباید این اطمینان را جهت شرب آب ایجاد کند و سلامت میکربی و شیمیایی به همراه ظاهری سالم متضمن سلامت آب خواهد بود، تصریح کرد: مردم برای حفظ سلامت خود در مسافرت ها به این اصل توجه داشته باشند که نباید از آب رودخانه ها و آبی که از بهداشت آن اطمینان ندارند جهت شرب استفاده کنند.